บริษัท ธนโรจน์ อิควิปเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

654/23  ซอยจินดาถวิล  ถนน พระรามที่ 4  แขวงมหาพฤฒาราม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร  10500
โทร : 0-2235-4941 ถึง 6
Email : salesde@dhanaroj.com
Line : @kosanaland