บริษัท ธนโรจน์ อิควิปเม้นท์ จำกัด
DHANAROJ EQUIPMENT CO., LTD.

หน้าแรกเกี่ยวกับบริษัทสินค้าบริการความรู้ทั่วไปสมัครงานเกี่ยวกับเรา
 
เกจ / เทอร์โมมิเตอร์
  ตัวแทนจำหน่าย
  • เกจ์วัดต่าง ๆ ใช้กับงานเฉพาะและทั่วไป
  • เกจ์สูญญากาศ ควบคุมความดันเกจ์บรรจุของเหลว
  • เกจ์วัดความดันแอมโมเนีย
  • เกจ์วัดความดันอุณหภูมิ สำหรับหม้อน้ำ
 
  • เทอร์โมมิเตอร์แบบก้าน Bi-metal Thermometers
  • เทอร์โมมิเตอร์แบบมีสาย Capillary Thermometers
  • เทอร์โมมิเตอร์สำหรับระบบน้ำร้อน Hot Water Thermometers
  • เทอร์โมมิเตอร์+Hygrometer เทอร์โมมิเตอร์แบบอื่นๆ อีกมากมาย