(สินค้าเลิกนำเข้า) SATA กรไกรตัดเหล็กเส้น ขนาด 8 นิ้ว รุ่น 93501 / 94693501 (Bolt Cutter)

สินค้าใหม่ 100%
ร้านค้านี้สามารถออกใบกำกับภาษีได้
Overall Length : 212.5 mm.
Overall Width : 63.5 mm.

Cutting Capacity
Low Carbon Steel ?3.17 mm. (1/8″)
Medium Carbon Steel ?3.17 mm. (1/8″)

Cut soft, medium or hard material
Drop-forged precision ground alloy steel jaws with center-cut bladesGeneral plant maintenance tool

มาตรฐาน ANSI B107.16M

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 0.3 kg